Dyrygent

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz

dyrygent_2

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz jest absolwentką Akademii Muzycznej im. I.J. Paderewskiego w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Już w czasie studiów został doceniony jej talent, gdy na Ogólnopolskim Konkursie Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu w 1992 r. zdobyła drugą, a w 1994 r. pierwszą nagrodę. Po studiach została zatrudniona na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, gdzie obecnie jest profesorem dyrygentury chóralnej, a od października 2012 r. pełni również funkcję kierownika Katedry Chóralistyki. Jej klasę ukończyły do tej pory 22 osoby. Większość z nich prowadzi własne chóry, zespoły, zarówno zawodowe, jak i amatorskie.

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz współpracowała z wieloma chórami i orkiestrami, m.in. z chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, orkiestrą barokową Arte dei Suonatori, Collegium F, z którymi przygotowywała dzieła wokalno-instrumentalne J.S. Bacha, D. Buxtehudego, W.A. Mozarta, C. Orffa, A. Pärta i innych.

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz specjalizuje się głównie w wykonywaniu muzyki okresu renesansu i baroku. Jako wykładowca uczestniczy w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach chóralnych, prowadzi warsztaty chóralne. Należy do The European Choral Association – Europa Cantat.

Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym Dysonans, który prowadzi od 1991 r. Z zespołem tym zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie.

Za swoją działalność w 2007 r. została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi, w 2013 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz w 2017 r. Medalem Srebrnym za Długoletnią Służbę.

Drugi dyrygent – asystent

Agata Domalewska

     • Chóralną przygodę rozpoczęła w olsztyńskim Chórze Dziewczęcym Cantabile (dyr. dr Agata Wilińska) oraz Collegium Juvenum (dyr. dr Joanna Muśko).
     • Na przestrzeni ostatnich czterech prowadziła rozmaite chóry poznańskie, mdz. in. Chór Octavus Orbis VIII Liceum Ogólnokształcącego, Chór Kameralny Sine Nomine (kier. art. Anna Grześkowiak).
     • Uczestniczka licznych kursów dyrygenckich i chórmistrzowskich, prowadzonych między innymi przez Rogera Treece’a, Raula Talmara, Theodorę Pavlovitch
     • W 2021 roku realizowała staż w Chórze Kameralnym Uniwersytetu Muzycznego w Mannheim pod okiem profesora Haralda Jersa.
     • Jako wokalistka Chóru Europejskiego reprezentowała Polskę na Festiwalu Europa Cantat 2021 w Ljublianie (Słowenia).

Obecnie:

 • Pełni rolę dyrygenta dwóch zespołów w Poznańskiej Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II st. im. Mieczysława Karłowicza w Poznaniu.
 • Wykładowca asystent w Akademii Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu oraz asystent Chóru Kameralnego (dyr. prof. dr hab. Marek Gandecki).