Dyrygent

dyrygent_2Magdalena Wdowicka-Mackiewicz ukończyła poznańską Akademię Muzyczną w 1994 roku w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego.

Jest dwukrotną laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1992 – II nagroda, 1994 – I nagroda).
W roku 1994 została zatrudniona jako asystent w poznańskiej Akademii Muzycznej na Wydziale Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Muzyki Kościelnej, gdzie obecnie jako profesor tejże uczelni wykłada dyrygenturę chóralną. Od października 2012 roku pełni funkcję kierownika Katedry Chóralistyki.

Współpracowała z wieloma chórami i orkiestrami (m.in. z chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu oraz orkiestrą barokową Arte dei suonatori), z którymi przygotowywała dzieła wokalno- instrumentalne J. S. Bacha, D. Buxtehude, W. A. Mozarta, C. Orffa, A. Parta i innych.
Magdalena Wdowicka-Mackiewicz specjalizuje się głównie w wykonawstwie muzyki okresu renesansu i baroku. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach, prowadzi warsztaty chóralne.

Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym Dysonans, którego dyrygentem jest od 1991 roku. Wraz z zespołem zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie.
Za swoją działalność została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007r.) oraz Medalem Komisji Edukacji Narodowej ( 2013r.)

Drugi dyrygent – asystent

13728235_1425615000798532_159019053_oEdyta Muchowiecka jest absolwentką Dyrygentury Chóralnej w klasie Prof. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz (2017) oraz Rytmiki (2014) Akademii Muzycznej w Poznaniu. Jest członkiem zespołu Discors Concordia specjalizującego się wykonawstwem muzyki dawnej. Pracuje jako nauczyciel w Zespole Szkół Muzycznych w Poznaniu, a także w Poznańskiej Szkole Chóralnej Jerzego Kurczewskiego prowadząc Chór Dziecięcy Kukułeczki. Laureatka kilku konkursów kompozytorskich. Z Chórem Kameralnym Dysonans współpracuje od 2013 roku, od lipca 2016 roku pełniąc funkcję drugiego dyrygenta zespołu.