20 stycznia 2018 roku zaśpiewamy koncert w ramach obchodów 100-lecia urodzin o. Mariana Żelazka SVD. Zaprezentujemy utwory okresu renesansu i baroku zarówno europejskiego, jak i boliwijskiego.

Serdecznie zapraszamy na występ, jak również na całe sympozjum, które odbędzie się w budynku 'A’ Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu.