Dyrygentka

Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, fot. Projekt Hamak
Grand Prix Polskiej Chóralistyki im. Stefana Stuligrosza, fot. Projekt Hamak

Prof. dr hab. Magdalena Wdowicka-Mackiewicz jest absolwentką poznańskiej Akademii Muzycznej w klasie dyrygentury chóralnej prof. Stanisława Kulczyńskiego. Dwukrotna laureatka Ogólnopolskiego Konkursu Dyrygentów Chóralnych w Poznaniu (1992 – II nagroda, 1994 -I nagroda). Obecnie jako profesor tej uczelni wykłada dyrygenturę chóralną. Tytuł profesora sztuk muzycznych uzyskała w 2016 roku. W latach 2012 – 2020 pełniła funkcję kierownika Katedry Dyrygentury Chóralnej, a od października 2020 jest dyrektorem Instytutu Dyrygentury.

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz współpracowała z wieloma chórami i orkiestrami: chórem Akademii Muzycznej w Poznaniu, orkiestrą barokową Arte dei Suonatori, Orkiestrą Collegium F, Orkiestrą Reprezentacyjną Sił Powietrznych, z którymi przygotowywała dzieła wokalno- instrumentalne m.in.: J. S. Bacha, W. A. Mozarta, C. Orffa, A. Pärta.

Magdalena Wdowicka-Mackiewicz specjalizuje się głównie w wykonawstwie muzyki okresu renesansu i baroku. Uczestniczy jako wykładowca w konferencjach i sesjach naukowych, jest jurorem na konkursach chóralnych (m.in. Concorso Internationale di Canto Corale w Gorycji), prowadzi warsztaty chóralne. Jest członkiem European Choral Asssociation Europa Cantat.

Działalność artystyczna Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz jest związana przede wszystkim z Chórem Kameralnym Dysonans, którego dyrygentem jest od 1991r. Z zespołem tym zdobyła wiele znaczących nagród na konkursach chóralnych w Polsce i Europie m.in.: Grand Prix oraz nagrodę dla najlepszego dyrygenta na 17 Międzynarodowym Festiwalu Chórów Gaude Cantem w Bielsku- Białej w październiku 2022 roku, I Nagrodę w kategorii Barok, II nagrodę w kategorii Renesans oraz nagrodę specjalną za program o najwyższych walorach artystycznych na jednym z najbardziej prestiżowych konkursów chóralnych w Europie – 55. Concorso Internazionale di Canto Corale Seghizzi Gorizia w 2016 r. Wzięła też udział w finale organizowanego przez Petera Phillipsa, dyrektora The Tallis Scholars, London International A Cappella Choir Competition w 2017 r. Od 2018 roku zajmuje się również wykonawstwem muzyki barokowej pochodzącej z Ameryki Południowej, odkrywanej i rekonstruowanej przez ks. prof. dr hab. Piotra Nawrota. Owocem tej współpracy była podróż do Ameryki Południowej i udział w XII Festival Internacional de Música Renacentista y Barroca Americana „Misiones de Chiquitos” w Boliwii.

Za swoją działalność Magdalena Wdowicka-Mackiewicz została odznaczona Brązowym Krzyżem Zasługi (2007r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (2013r.) oraz Medalem Srebrnym za Długoletnia Służbę (2017r.)

II Dyrygent

Michał Plichta, fot. Maurycy Kłos
Michał Plichta, fot. Maurycy Kłos

Michał Plichta w 2023 roku ukończył z wyróżnieniem dyrygenturę chóralną w klasie prof. Magdaleny Wdowickiej-Mackiewicz. Dyplomant  dyrygentury symfonicznej wrocławskiej Akademii Muzycznej w klasie prof. Alana Urbanka. Współzałożyciel i dyrygent Project Group Orchestra, z którą od 2019 roku stale koncertuje zarówno w Polsce, jak i w Niemczech, Czechach i Włoszech. W swoim dyrygenckim dorobku ma ponad trzydzieści prawykonań dzieł młodych polskich kompozytorów. Stale współpracuje z twórcami z Czech, Holandii i  Włoch. 

Wiosną 2022 roku pełnił rolę asystenta dyrygenta w Operze Wrocławskiej, a w maju ubiegłego roku poprowadził premierę Cyrulika Sewilskiego w Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Od października 2022 roku sprawuje kierownictwo artystyczne w Chórze Kameralnym Akademii Kaliskiej, a od czerwca 2023 roku pełni funkcję drugiego dyrygenta w Chórze Kameralnym Dysonans.

Michał Plichta jest laureatem konkursów kompozytorskich i dyrygenckich w Polsce i za granicą takich jak IX Międzynarodowy Turniej Dyrygentów Chóralnych Toward Polyphony (wyróżnienie oraz nagroda specjalna za pracę nad utworem S.Moniuszki), XVIII Ogólnopolski Konkurs Dyrygentów Chóralnych (III miejsce oraz nagroda pozaregulaminowa za pracę nad madrygałem C. Monteverdiego) czy Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Andrzeja Koszewskiego.

Michał Plichta bierze czynny udział w Konferencjach Naukowych poświęconych zagadnieniom wykonawstwa muzyki chóralnej XX wieku takich jak:  I Międzyuczelnianej Konferencji Koła Artystyczno-Naukowego Katedry Instrumentów dętych drewnianych w Poznaniu, I. Ogólnopolskiej konferencji Naukowej: “Muzyka Kościelna – przestrzeń niezbadana?” we Wrocławiu, Ogólnopolskiej  Konferencji Chóralnej we Wrocławiu, czy VI Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z cyklu “Konteksty Sztuki Dyrygenckiej” w Łodzi.